GIA LONG

项目

2021 年的项目

The 5th Vietnam Rice Festival 2021 - Complete construction of Vinachem booth

其他的项目

Hội Chợ Triển Lãm VIETBUILD Hà Nội 2021 lần 1 - Gian hàng triển lãm HUYHOANG
Gia Long Construction and Exhibition Company Limited
158/28/17 Pham Van Chieu Str, Ward 9, Go Vap Dist, HCM City, VN
ASIA PACIFIC SALES REPRESENTATIVE

ASIA PACIFIC SALES REPRESENTATIVE

Taipei - Taiwan

HCM家具厂

HCM家具厂

No. 10 Nhi Binh 4, Nhi Binh Ward, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City

Factory in Ha Noi

Factory in Ha Noi

Lo Giao, Viet Hung, Dong Anh District, Ha Noi Capital. Viet Nam

Factory in Laos

Factory in Laos

Talat Sikhay, Sisatanak, Vientian Capital, Laos

Hotline

Hotline

0972662569